Přejít na informace o produktu
1 z 3

Náš starý známý lignohumát, který propagujeme už od začátku! Teď ve dvojnásobně silnější 12% koncentraci - teď vám tedy stačí 250 ml namísto půl litru.

Tyto látky v zemině fungují jako nosiči živin, tím lignohumát stimuluje zakořeňování a růst, působí pozitivně na průběh fotosyntézy, posiluje rostlinné tkáně. Prokazatelně pomáhá zvyšovat kvalitu života rostliny a obranyschopnost před škůdci a stresem.

Lignohumát není hnojivo! Neobsahuje živiny, nenahrazuje tedy základní hnojení. Ideálně kombinujte s organickým hnojivem.

Používá se celoročně.

Běžná cena 157,00 Kč
Běžná cena 185,00 Kč Výprodejová cena 157,00 Kč
Sleva Brzy skladem
Včetně DPH Poštovné se vypočítá na pokladně.
Objem balení

aplikace

Namáčení semen a cibulí, řízků a rostlin před výsadbou: 5 ml/1 l vody na 3-4 hodiny před výsadbou. Pravidelná zálivka: 10 ml/10 l vody každých 10 dní. 10 ml = 1 vršek.

obsah

soli huminových kyselin

etiketa

Lignohumát B, pomocný rostlinný přípravek

Číslo registrace Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělského: 2723

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg): kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 50.

Základní charakteristika výrobku: Lignohumát je produkt s vysokým obsahem solí huminových a fulvových kyselin v koncentraci 12 %. Tyto látky v zemině fungují jako nosiči živin, tím lignohumát stimuluje zakořeňování a růst, působí pozitivně na průběh fotosyntézy, posiluje rostlinné tkáně. Prokazatelně pomáhá zvyšovat kvalitu života rostliny a obranyschopnost před škůdci a stresem. Nenahrazuje základní hnojení. Používá se celoročně. Obsah: soli huminových kyselin. Zapáchá.

Rozsah a způsob použití: Lignohumát se používá k máčení semen před výsadbou, namáčení kořenového systému rostlin při výsadbě i přesazování, máčení rostlinných řízků před zakořeňováním a dále k aplikaci do zálivky rostlin během vegetace.

Způsob aplikace a dávkování: Namáčení semen a cibulí, řízků a rostlin před výsadbou: 5 ml/1 l vody na 3-4 hodiny před výsadbou. Pravidelná zálivka: 10 ml/10 l vody každých 10 dní. 10 ml = 1 vršek.

Upozornění: Používá se celoročně.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem. První pomoc: Při styku s kůží omyjte ruce velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Případně vyjměte kontaktní čočky, pokračujte ve vyplachování. Při náhodném požití ihned kontaktujte lékaře. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích nebo přetrvávajícím podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Podmínky skladování: Skladujte v suchých větratelných skladech odděleně od potravin a krmiv, při teplotě max/min. +40 až -30° C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace obalů a zbytků: Prázdné obaly doporučujeme předat do sběru k recyklaci nebo spálit ve schválené spalovně.

Balení: Přípravek je dodáván balený.

Objem balení: 250 ml, 500 ml

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. Datum výroby = Číslo výrobní šarže

Evidence: 1. číslo šarže, 2. datum výroby

Výrobce: AMAGRO s.r.o., 28. pluku 443/27, 101 00 Praha 10

Distributor: Kvítka v bytě s.r.o.

registrace

Číslo registrace vedené u ÚKZÚZ:

Zobrazit veškeré podrobnosti
  • Pro objednávku se zastavte hned

    Jakmile vytvoříte objednávku na osobní odběr, můžete se v otvírací době rovnou zastavit. Nemusíte čekat na potvrzovací nebo vyzývací mail. Na eshopu najdete to, co reálně máme v ateliéru v Brně.

  • Pošta odchází dvakrát týdně

    Objednávky k expedici posíláme dvakrát týdně - vždy v pondělí a ve středu. Tyto termíny jsou pevné a to proto, aby balíčky stihly dorazit vždy v ten stejný týden a neležely na výdejním místě zbytečně dlouho.