Děkujeme, že jste tady!

Máme rodinný podnik Kvítka v bytě & KERA ateliér, jsme sestřenice. Vedle ateliéru do našeho portfólia v červnu 2022 přibylo i keramické studio. Nikol je hlavou keramické sekce - značky KERA, je umělecká keramička, keramiku tvoří už přes 20 let. Veronika pečuje o kvítka a je duší Kvítek v bytě. Obě se společně staráme o firmu. S pomocí našich kolegů vedeme ateliér, kde vyrábíme vlastní keramiku, pěstujeme a prodáváme rostliny a provozujeme samoobslužné keramické studio v Brně.

Práce s keramikou a rostlinami nás nabíjí, vnitřně nás naplňuje a uspokojuje, vidíme v tom smysl a bereme za vlastní, že chceme tyto dvě věci mezi širokou veřejnost rozšiřovat a zájem o ně podporovat. Naší misí je vytvářet kolem sebe natolik zajímavá místa, že stojí za návštěvu i vám ostatním, kteří v Brně nežijete.

Etiketa rostlinný hydroabsorbent

Číslo rozhodnutí o registraci: 5224 Chemické a fyzikální vlastnosti:

Obsah huminových látek: min. 3,5 %

Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR.

Rostlinný biostimulant určený na údržbu a regeneraci pokojových rostlin. Zlepšuje vitalitu rostlin, zvyšuje růst a tvorbu květů, podporuje růst a rozvoj kořenového systému, zlepšuje příjem a využití živin. Obsahuje přírodní hydroabsorbenty, smáčedlo, přírodní extrakty ze slatinné rašeliny, leonarditu, výluh z kompostu z kalifornských žížal a extrakt z hnědých mořských řas.

Rozsah a způsob použití: Výrobek se aplikuje ve formě postřiku, zálivky nebo máčením semen.

Doporučené dávkování: Pro zálivku použijte ředění 20 ml přípravku na 10 litrů vody, pro listovou aplikaci použijte ředění 10 ml přípravku na 10 l vody. Aplikujte v době vegetace zálivkou 1 x týdně, postřikem na list 1-2 krát za 14 dnů, máčení semen po dobu minimálně
2 hodin a maximálně 6 hodin.
Lze kombinovat s přípravky na ochranu rostlin i vodorozpustnou listovou výživou. Postřik neprovádějte na přímém slunci. Upozornění: Uvedené dávkování je pouze orientační, vycházejte z aktuální potřeby ošetřovaných rostlin. Před použitím obsah balení protřepejte.

Pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnost práce: Je třeba zabezpečit běžné standardy osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při styku s kůží omyjte větším množstvím vody. V případě zasažení očí opatrně oplachujte čistou vodou, vyjměte kontaktní čočky. Jednorázové čočky vyhoďte a vícenásobné pečlivě omyjte ve vhodném prostředku používaném na jejich čištění. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte 0,7 litru vody. V případě potíží či při pochybnostech vždy navštivte lékaře.

Podmínky skladování: Skladujte včistém, suchém, dobře větraném prostoru odděleně od potravin, nápojů a krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte při teplotě 4–25°C.

Likvidace zbytků prostředku: Nepoužitý zbytek prostředku můžete použít nazálivku kompostu po zředění vodou v poměru 1:200.

Likvidace obalů: Použité obaly odevzdejte na místě k tomu určeném.

Výrobek se dodává balený.

Objem balení: 250 ml

Minimální trvanlivost: 3 roky od data výroby uvedené na obalu.

Datum výroby: Číslo výrobní šarže:

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.